ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 4177/13)

Με την υπ’ αριθμ.13540/6-11-2013 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έδρα στον Γέρακα, Λεωφ. Σπάτων 81, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 31-10-2013 στο υποκατάστημα της εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Νικήτα 14, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι επί των ενδεικτικών πινακίδων λιανικής πώλησης δύο (2) ειδών δεν αναγραφόταν η τιμή ανά μονάδα μέτρησης κατά παράβαση του άρθρου 2 παράγραφος 2β της Υ.Α. Α2-861/22-08-2013.