ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[Άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄)]

Με την αρ. πρωτ. 4136/12-12-13 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «“RUI JIN” WU MANER JIABIAO Εμπόριο Ενδυμάτων –Υποδημάτων Αξεσουάρ με έδρα Πειραιώς 61-63, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 5/12/2013, διαπιστώθηκε η μη αναγραφή της χώρας προέλευσης & κατασκευής για τσάντες και πορτοφόλια στο Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο πώλησης, το οποίο βρέθηκε στο υποκατάστημα Πειραιώς 46, Αθήνα, κατά παράβαση του άρθρου 13 του Ν.4177/2013.