Με την αρ. πρωτ. 4129/07-01-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 1.000€ (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έδρα που βρίσκεται επί της Λ. Σπάτων 81-Γέρακας Αττικής, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 29/12/2021 στο υποκατάστημα που βρίσκεται στη διεύθυνση Λ Κηφισού 94 στο Αιγάλεω διαπιστώθηκε Α) Μη αναγραφή στην πινακίδα πώλησης πατατών (Πατάτες Χονδρές Κύπρου Συσκ/νες Νέας Εσοδείας) α) του αριθμού παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής όπως αναγράφεται επί των αντίστοιχων συσκευασιών και παραστατικών, β) της ποικιλίας κατά παράβαση του άρθρου 29 παρ 4 της Υ.Α 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/ 30-08-2017), που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.5Γ της πιο πάνω υπουργικής απόφασης με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) ανά είδος, Β) Μη αναγραφή στην πινακίδα πώλησης τυριού (Γραβιέρα 3 Μηνών με μαύρη τρούφα) της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσής του, κατά παράβαση του άρθρου 11 παρ 1Γ της Υ.Α 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017), που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ 2Β της πιο πάνω υπουργικής απόφασης με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) ανά κωδικό προϊόντος.