ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [Άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄)]

Με την αρ. πρωτ. 4135/12-12-13 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «WAN HAO YE SHUSHU», διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 05/12/2013, ευρέθη σε Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο η μη αναγραφή της χώρας προέλευσης & κατασκευής καθώς και η μη αναγραφή κωδικού προϊόντος κατά παράβαση του άρθρου 13  του Ν. 4177/13.