Με την υπ’ αρ. 276664/1-4-22 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «GUJJAR MARKET E.E.» με έδρα επί της οδού Αγίου Ιωάννη Ρέντη 133 στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 22/03/2022 στο αρτοζαχαροπλαστείο της ως άνω επιχείρησης στην οδό Θήρας 58 στα Καμίνια Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι για τον άρτο «χωριάτικο» δεν αναγράφεται στην πινακίδα τιμής το βάρος του και η τιμή του ανά κιλό κατά παράβαση του άρθρου 26 παρ. 3 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.