Με την υπ’ αριθμ. E.M. 311/16-05-2022 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) στην επιχείρηση ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΙΚΕ στον Πειραιά σύμφωνα με το άρθρο 50§9Β της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) για παράβαση της §1 εδάφιο Α του ιδίου άρθρου διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο υποκατάστημα JUMBO επί της Λ. Λαυρίου 67 στην Παιανία, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν «DIS Λαμπάδα Κρακελέ Φούξια» με BC SWJ21070329 δεν ανέγραφε επί της συσκευασίας του την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του κατασκευαστή ή υπεύθυνου διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά.