Με την αρ. πρωτ. 11441/30-12-2013 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 € (Δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΓΕΩΦΡΟΥΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ- Α.ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ (610 Χ.Λ.Μ. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ) διότι, δεν ανέγραφε στο αριθ. 02949/2-12-2013 Δ.Α-Τιμολόγιο, προς την εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., τη ποικιλία της πατάτας, κατά παράβαση του άρθρου 38§2 σε συνδυασμό με το άρθρο 40§3 της Υπ. Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13).

Το παραπάνω διαπιστώθηκε ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 4/12/2013,στο υποκατάστημα της επιχείρησης Σούπερ- Μάρκετ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.(Λ.Κηφισού 96-98 Αιγάλεω).