Με την υπ’ αρ. 666317/12-07-22 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ» με έδρα στη Χώρα Κυθήρων, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 29-06-2022 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης στο Καψάλι Κυθήρων, διαπιστώθηκε ότι για το είδος «τομάτες» δεν αναγραφόταν στην πινακίδα πώλησης ο τόπος παραγωγής κατά παράβαση του άρθρου 29 παρ. 4 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ