Με την υπ’ αρ. 874866/14-9-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.» με έδρα  επί της Λεωφ. Σπάτων 81, Γέρακας, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε την 1-9-2022 στο υποκατάστημα της εταιρείας που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Σαλαμίνος 256 στη Σαλαμίνα, διαπιστώθηκε ότι στην αναρτημένη πινακίδα πώλησης του είδους «ΠΑΤΑΤΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ ΣΥΣ/ΝΕΣ» δεν αναγράφονταν η προέλευση, ο αριθμός παρτίδας παραγωγής και  η ποικιλία κατά παράβαση του άρθρου 29 § 4 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).