Με την υπ’ αρ. 972684/06-10-22 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΚΥΡ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα στην Ύδρα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 28/09/2022 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε η μη αναγραφή του τόπου παραγωγής στην πινακίδα πώλησης του είδους νωπών οπωρολαχανικών «σταφύλι φράουλα», κατά παράβαση του άρθρου 29 παρ. 4 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.