Με την υπ’ αρ. 628203/24-05-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) στην επιχείρηση «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.» με έδρα επί της Λεωφ. Σπάτων 81, στον Γέρακα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 12/05/2023 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Ελευθερίου 28 στα Καμίνια Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι στην πινακίδα ενός είδους δεν αναγράφεται η τιμή του προϊόντος, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 2 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. όπως ίσχυαν στις 12/05/2023.