Με την υπ’αρ. 3084/4-3-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ(500) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ.1&2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-13) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ.14α της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προιό-ντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ)», για παράβαση του άρθρου 2 παρ.1 και 11 της ανωτέρω Υ.Α. , στην “ΚΑΠΙΡΗ ΣΠΥΡ.ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ- ΠΛΑΤΩΝΟΣ 5 ΚΑΛΛΙΘΕΑ”, επειδή, ύστερα από έλεγχο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας στο ανωτέρω κατάστημα στις 18/02/14 διαπιστώθηκε ότι για το προιόν «ΚΕΚΑΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 0,90 ΕΥΡΩ» το οποίο διετίθετο συσκευασμένο, δεν υπήρχαν ενδείξεις επί της πινακίδας λιανικής πώλησης ή επί της συσκευασίας του προιόντος για την
ποιότητα, τη σύνθεση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.