Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 1197 / 13.12.2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, συνολικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων ευρώ (  1.400  € )  για παράβαση του  άρθρου  101 παρ . 2Η   της Υ.Α.  91354 /2017  ( Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. )  ( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και  ισχύει  , για ελλιπείς ενδείξεις δείγματος καυσίμου βυτιοφόρου οχήματος το ύψος του οποίου  καθορίζεται  ( 700 € ανά δείγμα καυσίμου  και λόγω υποτροπής 2 Χ 700 €  = 1.400 € )  από το άρθρο 101 παρ. 4Β της ως άνω αναφερομένης Υπουργικής Απόφασης , σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4177 ( ΦΕΚ 173/τ. Α΄/08.08.2013)  στην  CORAL  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Ηρώδου  Αττικού 12Α  ,  με Α.Φ.Μ. 094472979  και  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ. Και συγκεκριμένα διότι κατά την διάρκεια δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας στις 18/10/2023 και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ. 968 / 17.10.2023 εντολή ελέγχου στο υποκατάστημα πρατήριο υγρών καυσίμων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που  βρίσκεται στον Γέρακα Αττικής στην οδό Κλεισθένους 22 και αφορούσε το προϊόν βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων με ταυτόχρονη λήψη του αντίστοιχου  δείγματος καυσίμου βυτιοφόρου οχήματος που έφερε πάνω του σφραγίδα της προμηθεύτριας  εταιρείας CORAL A.E . με νούμερο 2014245  μαζί με τη σχετική ταμπέλα ενδείξεων που οφείλει να το συνοδεύει  διαπιστώθηκε ότι  σε αυτήν δεν αναγραφόταν ο αριθμός της σφραγίδας του διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματος που το παρέδωσε.