Με την υπ’ αρ. 234062/21-02-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Ο.Τ 31, ΔΑ 13, ΤΘ 1032, Σίνδος για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 13-02-2024 στο κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται Θηβών 186-190, Άγιος Ιωάννης Ρέντης διαπιστώθηκε ότι για το είδος «λεμόνια – PLU 131/0080160» δεν αναγραφόταν στην πινακίδα πώλησης ο αριθμός παρτίδας παραγωγής κατά παράβαση του άρθρου 29 παρ. 4 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., όπως ισχύουν.