Με την υπ’ αρ. 245993/23-02-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΧΑΙΝΤΙΝΙ ΔΗΜ. ΗΡΑ» Αναπαύσεως 94 Κερατσίνι για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 15-02-2024 στο κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού Αναπαύσεως 94 στο Κερατσίνι διαπιστώθηκε ότι για το είδος «κρεμμύδια λευκά» δεν αναγραφόταν στην πινακίδα πώλησης η προέλευση (τόπος ή χώρα παραγωγής) κατά παράβαση του άρθρου 29 παρ. 4 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., όπως ισχύουν.