Με την υπ’ αρ. 359161/20-03-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΔΑΜΑΛΑ ΑΦΟΙ Ε.Ε.» με έδρα επί της οδού Καραΐσκου 169, στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 12-03-2024 στο ανωτέρω οπωροπωλείο, διαπιστώθηκε ότι στην πινακίδα πώλησης του είδους «φασολάκια» δεν αναγραφόταν η προέλευσή του,  κατά παράβαση του άρθρου 29 παρ. 4 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), όπως ισχύουν.