Με την υπ’αρ. 3871/6-3-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ , σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 68 (παρ.10β) της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», στην εταιρεία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΪΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με έδρα επί της οδού Κολιάτσου 50, στην Κόρινθο , επειδή, εισάγει και διανέμει στην ελληνική αγορά το προϊόν : Νοσοκομειακό κρεβάτι “FOSHAN FS 3237 WMF3” προέλευσης Κίνας, χωρίς να αναγράφονται επί της συσκευασίας του το όνομα του εισαγωγέα στην ελληνική αγορά, καθώς και η ονομασία πώλησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, γεγονός που αποτελεί   παράβαση του άρθρου 68 (παρ.2.α& β) της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).