Με την υπ’αρ. 7045/29-4-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πρόστιμο ΧΙΛΙΩΝ (500+500) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.13 της ΥΑ Α2- 861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(ΔΙΕΠΠΥ)», από κοινού στις επιχειρήσεις :

   Α)ΕΒΕΤ-PRESTO-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΣΙΑ ΕΠΕ- ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 16 ΑΛΙΜΟΣ, και Β)ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ-11ο ΧΛΜ.ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ,

επειδή, ύστερα από έλεγχο υπαλλήλων της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 15/4/14 στο υποκατάστημα της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ-ΟΜΗΡΟΥ 60 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ», διαπιστώθηκε ότι στη συσκευασία του προιόντος «ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΙΦΙ SPAR» αναγραφόταν η ένδειξη «ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ» , γεγονός που αποτελεί παράβαση του άρθρου 5 παρ.7 της ΥΑ Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(ΔΙΕΠΠΥ)». Το προιόν παρασκευάζεται και συσκευάζεται από την εταιρία «ΕΒΕΤ-PRESTO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΣΙΑ ΕΠΕ-MAΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 16 ΑΛΙΜΟΣ» για την επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ», γεγονός που αποτελεί παράβαση του άρθρου 5 παρ.7 της ΥΑ Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(ΔΙΕΠΠΥ)»