Με την αρ. πρωτ.  418/ 24.04.2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη,  πρόστιμο δέκα  χιλιάδων ευρώ (10.000 € ) στην επιχείρηση πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία « POSEIDON FUELS E.E. »  που βρίσκεται  στη  Βούλα Αττικής , επί της οδού  Λεωφ. Βάρης 8, με Α.Φ.Μ. 801900665  και Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ,  διότι  κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας  στο κατάστημά της στις 20 / 12 / 2023 ημέρα Τετάρτη διαπιστώθηκε ότι στην αντλία του πρατηρίου με S.N. 40 – 1035063 μάρκας WAYNE , μοντέλο HELIX 1000 τύπος S ( NL / ID ) 22 – 211S , βρέθηκε ένα ακροσωλήνιο με προϊόν παράδοσης βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων , να δίνει ελλειποβαρή ποσότητα καυσίμου με απόκλιση του μετρητή -0,65%  (με μέγιστο επιτρεπόμενο όριο -0,5%) .