Με την αρ. πρωτ. 3396 / 12.11.2013 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ ( 2000 € ) στην επιχείρηση ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, διότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 04 / 11 / 2013 στο υποκατάστημα Αναβύσσου ευρέθη να πωλείται ελλιποβαρές προϊόν με την ονομασία πορτοκάλια ΝΑΒΑΛΙΝΕΣ   κατά παράβαση του άρθρου 8 § 1 του Ν. 4177/13.