ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3474/11-10-13 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΕΥΡΟΚΛΥΔΩΝ ΕΠΕ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» Μενάνδρου 9, 10553 Αθήνα, με ΑΦΜ: 099919562, ΔΟΥ: Α΄ Αθηνών, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 08/10/2013, ευρέθη αναγραφή εύρους τιμών (200-220gr) σε ονομαστικό βάρος και όχι μία καθορισμένη τιμή, σε «γιαούρτι από φρέσκο πρόβειο γάλα», κατά παράβαση του άρθρου 8 § 1 του Ν. 4177/13.