ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3452/16-10-2013 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε.», έδρα: ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 20 διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 07/10/2013, ευρέθη αναγραφή της φράσης «ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ» στην ένδειξη του ονομαστικού βάρους περιεχομένου στο προιόν “ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ AGRINO”, κατά παράβαση του άρθρου 8 § 1 του Ν. 4177/13.