ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3583/17-10-13 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΑΡΤΟΣ & ΥΓΕΙΑ» Λ. Αθηνών 206, Χαϊδάρι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 03/10/2013, ευρέθη στη συσκευασία εύρος τιμής « 480-500» γραμμ.  στην ένδειξη του ονομαστικού βάρους περιεχομένου σε συσκευασία “ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΚΡΙΘΙΝΕΣ”, κατά παράβαση του άρθρου 8 § 1 του Ν. 4177/13.