ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

 Με την αρ. πρωτ. 3618/21-10-13 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΟΣ Ε.Π.Ε.», ΒΙΟ.ΠΑ. Μαρκόπουλο, Θέση Ντοροβατέζα, Τ.Κ. 19003, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία μας στις 18-10-2013, στη συσκευασία προϊόντος «TSANOS – Kριτσίνια με φρέσκο τυρί» της ανωτέρω επιχείρησης, διαπιστώθηκε η αναγραφή εύρους τιμών στο ονομαστικό βάρος και όχι μίας καθορισμένης τιμής, κατά παράβαση του άρθρου 8 § 1 του Ν. 4177/13.