ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3581/25-10-13 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην «ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ – ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ», ΒΕΝΕΡΑΤΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 15/10/2013, ευρέθη αναγραφή της φράσης «ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ» δίπλα από την ένδειξη του ονομαστικού βάρους περιεχομένου στο προϊόν «Παξιμάδια σικάλεως ολικής αλέσεως», κατά παράβαση του άρθρου 8 § 1 του Ν. 4177/13.