ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3713/06-11-13 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην «ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΑΕΒΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ ΟΡΥΖΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ, Μακρύ Λιθάρι – 19300 Ασπρόπυργος, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 29/10/2013, ευρέθη αναγραφή της φράσης «ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ» δίπλα από την ένδειξη του ονομαστικού βάρους περιεχομένου στο προϊόν «Ρύζι κίτρινο – AKIS» κατά παράβαση του άρθρου 8 § 1 του Ν. 4177/13.