ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 4177/13)

Με την υπ’ αριθμ. 14426/27-11-2013 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «Σ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», Λεωφ. Δημοκρατίας 137, Τ.Κ. 136 71, Αχαρναί Αττικής για τους κάτωθι λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 19-11-2013, διαπιστώθηκε ότι στη συσκευασία του προϊόντος αραβική πίτα «ZIC ZAC ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ» αναγράφεται εύρος τιμών και συγκεκριμένα υπάρχει η ένδειξη «ΒΑΡΟΣ 500-550gr» κατά παράβαση του άρθρου 5§8 της Υ.Α. Α2-861/14-8-2013.