ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3983/26-11-2013 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΚΑΛΟΦΑΓΩTΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε., ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ-SNACK BAR, Ακαδημίας 80 & Εμμ. Μπενάκη 30 – 106 78 Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 19-11-2013 διαπιστώθηκε η έλλειψη τιμοκαταλόγου με τις τιμές πώλησης καφέδων, κατά παράβαση του άρθρου 9 § 1 του Ν. 4177/13.