ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 96/21-01-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην «ΧΡΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ», Πανεπιστημίου 40, Αθήνα, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 15/01/2014, διαπιστώθηκε μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το είδος σοκολάτες, κατά παράβαση των άρθρων 4 & 7 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 1 παρ. 4α της Υ.Α. Α2-861-13.