ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

 Με την αρ. πρωτ. 381/14-02-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 11/02/2014, ευρέθη στη συσκευασία εύρος τιμής «450-500» γραμμ. στην ένδειξη του ονομαστικού βάρους περιεχομένου σε συσκευασία “ΚΡΙΘΙΝΕΣ ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΕΡΩΦΙΛΗ”, κατά παράβαση του άρθρου 8 § 1 του Ν. 4177/13.