ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

 Με την αρ. πρωτ. 3438/8-10-13 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Μαρίνου Αντύπα 54, 55102 Θεσσαλονίκη (Τ.Θ. 23), διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία μας στις 3-10-2013, ευρέθη αναγραφή εύρους τιμών στο ονομαστικό βάρος και όχι μία καθορισμένη τιμή, σε «παραδοσιακό γιαούρτι αγελάδος από φρέσκο γάλα» της ανωτέρω επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 8 § 1 του Ν. 4177/13.