ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 650/17-03-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Σ.Γ», διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 11/03/2014, ευρέθη στη συσκευασία εύρος τιμής «780-800» γραμμ. στην ένδειξη του ονομαστικού βάρους περιεχομένου σε συσκευασία “ΚΡΙΘΑΡΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ” κατά παράβαση του άρθρου 8 § 1 του Ν. 4177/13.