ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 846/03-04-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση RAHMAN MOFIZUR, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, Αχαρνών 49, Αθήνα, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 28/03/2014, διαπιστώθηκε μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις σε προϊόντα μαναβικής κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 4α της ΥΑ Α2-861/13.