ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 904/10-4-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. – ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, Θέση Τζήμα, 194 00 Κορωπί, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 03-04-2014, ευρέθη αναγραφή της φράσης: «Βάρος κατά τη συσκευασία» δίπλα από την ένδειξη του ονομαστικού βάρους στο προϊόν «Σταρένιο ψωμί τοστ με προζύμι» 340γρ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ, κατά παράβαση του άρθρου 8 § 1 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 5 παρ. 7 της Υ.Α. Α2-861/13.