ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 978/15-04-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, 84400 ΠΑΡΟΣ, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 10-04-2014, ευρέθη αντί μίας καθορισμένης τιμής ονομαστικού βάρους, αναγραφή εύρους τιμών (ΒΑΡΟΣ: 950 – 1000 gr) στο προϊόν «ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΚΡΙΘΙΝΕΣ – Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ», κατά παράβαση του άρθρου 8 § 1 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 5 § 8 της Υ.Α. Α2-861/13.