Με την αρ. πρωτ. 725 / 06.05.2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ ( 5.000 € ) στην επιχείρηση « ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ», διότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 06.03.2014 στο πρατήριο υγρών καυσίμων της ανωτέρω εταιρείας που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής επί των οδών Λ. Αθηνών & Διαδόχου Κωνσταντίνου ευρέθη μια αντλία παροχής καυσίμου να είναι πλημμελώς σφραγισμένη κατά παράβαση του άρθρου 105 § 1 & 8 της Υ.Α. Α2 – 861/ 2013.