ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1637/16-06-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση JANI MARBEN, Σποράδων 43, Αθήνα, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις  10/06/2014, διαπιστώθηκε ελλιπής τήρηση πινακίδων με τις απαιτούμενες ενδείξεις (Βάρος) σε μπαχαρικά, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 & του άρθρου 1 παρ 1 της Υ.Α. Α2-861/13.