ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1741/28-06-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση HOPPER CAFE – ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ-ΚΡΙΝΟΣ Ο.Ε., Παπαδιαμαντοπούλου 6, Αθήνα, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 23/06/2014, διαπιστώθηκε η μη αναγραφή κατεψυγμένων σε γλυκά & ψωμιά τα οποία πωλούνταν εντός του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 & του άρθρου 2 παρ 1β  της Υ.Α. Α2-861/13.