ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2254/15-09-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΩΤΑΣ, Λ. Ιωνίας έναντι 100, Αθήνα ,διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 08/09/2014, διαπιστώθηκε έλλειψη ένδειξης “κατεψυγμένο” σε σφολιατοειδή τα οποία πωλούνταν σε προθήκες εντός του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1β των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.