ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2580/29-10-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση: «ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΕΠΕ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 201 & ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Σ/Μ ΓΑΛΑΞΙΑΣ) ΣΕΠΟΛΙΑ (ΚΕΝΤΡ. ΣΟΛΩΜΟΥ 25Α , ΑΘΗΝΑ)» διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 23/10/2014, διαπιστώθηκε ελλιπής τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις προέλευσης στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος (λαιμός χοιρινός Ολλανδίας) κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 και 26§1δ των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.