ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1031/22-04-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση ΕΥΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΔΟΣ – ΔΗΜ. ΑΛΟΥΠΗΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ, Φιλοποίμενος 14, Αθήνα, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 15-04-2014, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε κομμένο εκ των προτέρων κιμά κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 25 § 1 της Υ.Α. Α2-861/13.