Με την αρ. πρωτ. 5342/06-10-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 3.000 € (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση επιχείρηση επιχείρηση «ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1908 Ε.Ε. – Ζαχαροπλαστείο», Μητροπόλεως  5, Σύνταγμα Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 27-09-2022, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση το προϊόν « σουτζούκ λουκούμ» με φυστίκι Αιγίνης & καρύδας (τεμ. 13) με ημερομηνίες λήξης 27/08/22 & 16/9/200 κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 4 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.