Με την αρ. πρωτ. 3985/25-07-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 8.000 € (οκτώ χιλιάδων ευρώ) λόγω υποτροπής στην επιχείρηση «HOSSAIN MD ZAKIR» υποκ. Ηπείρου 45 – Αθήνα , ΑΦΜ: 116923953, ΔΟΥ: Α΄ΑΘΗΝΩΝ, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 14-07-2022, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση τα προιόντα: α) Καρύδα τριμμένη Ινδιών με BC 5200142420352 (τεμ 5) και ημερ. λήξης 1/2022 και β) Αρακάς Bonduelle με BC 3083680004552 (τεμ 10) και ημερ. λήξης 5/2022 κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.