Με την υπ.αριθμ.πρωτ. 6723/23-11-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο 1000 € στην επιχείρηση «ΜUHAMMAD HAY. NOOR ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ-ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ», στην οδό Σωκράτους 56 στην  Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 10/11/2023 διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση το προϊόν «ΑΛΕΥΡΙ για όλες τις χρήσεις ΑΛΛΑΤΙΝΗ» 1kg, μεμονωμένα, ενώ αποτελεί προϊόν προωθητικής συσκευασίας,  κατά  παράβαση των άρθρου 4  του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 78  § 5 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.