Με την υπ. αρ. πρωτ. 1607/17-3-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 €  (χίλια  ευρώ ) στην επιχείρηση  «MOLLA MAMUN WAHED ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», στην Μενάνδρου 45  στην  Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 7/3/2023 διαπιστώθηκε, ότι διέθετε προς πώληση το προϊόν «LOUX soda Water» 330 ml μεμονωμένα, ενώ αποτελεί προϊόν προωθητικής συσκευασίας,  κατά  παράβαση των άρθρων 7 και 10  του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 78  § 5 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ