ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 622/29 -1-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε   πρόστιμο 1.000,00 € (Χίλια ευρώ) στην εταιρεία «ΤΣΟΥΡΗΣ ΣΤ.- ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Χ. Ο.Ε.», διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 20/1/2014 στο κατάστημα (καφετέρια) της ανωτέρω εταιρείας, που βρίσκεται στο Ίλιον, Νέστωρος 120, διαπιστώθηκε   η μη αναγραφή στους τιμοκαταλόγους της ένδειξης: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» κατά παράβαση του άρθρου 85§4 σε συνδυασμό με το άρθρο 91§2της Υπ. Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13).