ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 791/31-01-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που βρίσκεται στη διεύθυνση Στρ. Καραϊσκάκη 25 στο Χαϊδάρι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 22/01/2014 διαπιστώθηκε η μη αναγραφή της φράσης: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» επί τιμοκαταλόγων της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 85§4 της Υπ. Απόφασης Α2-861/22-08-2013 (ΦΕΚ 2044/Β΄/2013).