Με την υπ.αριθμ.πρωτ. 905/19-02-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο 1000 € στην επιχείρηση “Π. ΣΤΑΥΡΟΥ – Δ. ΖΙΑΚΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΛΥΚΩΝ», επί της  οδού Αισχύλου 4, στην Αθήνα  διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 08/02/2024, διαπιστώθηκε  μη αναγραφή της ένδειξης κατεψυγμένο στον τιμοκατάλογο του καταστήματος στα εξής είδη : α) καρυδόπιτα και β) τάρτα λεμόνι, ενώ αυτά βρέθηκαν στον καταψύκτη του,  κατά παράβαση του  άρθρου 7 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό των άρθρων 7 και 10 του  Ν.4177/13 και του  άρθρου 71 §  3Β  των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ