Με την υπ’αρ. 3085/4-3-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο ΧΙΛΙΩΝ (1000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ. 1 & 2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-13) για παράβαση του άρθρου 39 παρ.4 της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» στην επιχείρηση «ΙΟΡΔΑΝΗΣ Γ. ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ» (ΠΛΑΤΩΝΟΣ 5 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) επειδή, ύστερα από έλεγχο υπαλλήλων της ανωτέρω Υπηρεσίας στην ανωτέρω επιχείρηση στις 18/02/14 διαπιστώθηκε ότι για τα προϊόντα «ΜΗΛΑ ΒΟΛΟΥ» και «ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» δεν αναγράφονταν οι αριθμοί παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής στις πινακίδες.