ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 816/31-01-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη διεύθυνση Εθν. Αντιστάσεως 9 στο Περιστέρι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 21/01/2014 διαπιστώθηκε η μη αναγραφή της φράσης: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» επί τιμοκαταλόγων της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 85§4 της Υπ. Απόφασης Α2-861/22-08-2013 (ΦΕΚ 2044/Β΄/2013), καθώς και η μη αναγραφή τους είδους «ΜΗΛΟΠΙΤΑ» ως «κατεψυγμένο» επί τιμοκαταλόγων της επιχείρησης, ενώ το συγκεκριμένο είδος βρέθηκε σε κατάψυξη εντός του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 91§4β της Υπ. Απόφασης Α2-861/22-8-2013 (ΦΕΚ 2044/Β΄/2013).